Имиджови Кампании

Ако искате да да увеличите присъствието на бранда си без да бъдете агресивни, изберете Brand Box Classic

Музиката „превежда“ информацията на емоционално ниво. 
Ние превеждаме Вашите бранд послания на емоционален език на място, в точния момент, спрямо целевата група.

Използваме високоефективен подход, базиран на ново съчетание на дългогодишни проучвания и практики за поведението на хората във Вашите обекти и влиянието на музиката върху техните сетива и емоции.

Отличете се от всички останали и изградете лоялност към Вашия бранд!  

image-campaigns

 

ЦЕЛИ:

 

tick1 подсилване и изграждане имиджа на бранда

tick1 поставяне на Бранда като дългосрочен емоционален отпечатък

tick1 стимулиране на лоялността към бранда