Композираме или обработваме честотно подбраната музика, директно повлиявайки на потока от клиенти. 

Инсталираме и консултираме нейното звучене в обекта, за да го превърнем в мястото, което клиентите обичат и препоръчват.

Анализираме профила на Бранда.
Изграждаме и подбираме музиката спрямо него и усилваме и фокусираме влиянието на Вашия Бранд върху клиентите.