Brand Box Business

Надграждаме върху Brand Box Classic и композираме и вграждаме брандови и продуктови послания в музикалната среда. Тези послания са интегрирани и в унисон с Бранда Ви и възприятието на атмосферата.

tick1Brand Box Classic 

tick1Директно влияние върху увеличаването на продажбите

tick1Подсилване на Вашите промоционални кампании

tick1 100% чуваемост!

 

>> към портфолио