Анализ

Анализираме профила на Бранда.
Изграждаме и подбираме музиката спрямо него и усилваме и фокусираме влиянието на Вашия Бранд върху клиентите.

Работим съвместно с Вас за установяване на профила на Бранда, целите и възможните начини за постигането им.

Използваме знанията и опита си от нашите успешни световни проекти в сферата на маркетинга, за да предложим нова интерпретация на поведенческите модели на Вашите клиенти. 

Ние интегрираме знанията си за начина, по който музиката влияе на поведението и настроението на хората в сферата на маркетинга, превръщайки музиката в нов маркетингов инструмент - аудио среда от Бранд Бокс. Комбинираме данни от световни проучвния с реалните резултати в България, за да предложим най-доброто решение за Вас.

>>към процесът